HITNE INTERVENCIJE 00-24h

ZAMENA FLANŠNE BOJLERA

Da bi flanšne funckionalne potrebno je da budu izrađene prema odgovarajućim tehničkim specifikacijama. Pored primene odgovarajućih alata za njhovu izradu, vrlo je važno da budu napravljene i od odgovarajućeg materijala odnosno odgovarajućeg lima. Ujedno, neizostavno je da flanšne budu napravljene po određenoj meri. Sve ovo iskusni proizvođači rezervnih delova za bojlere vrlo dobro poznaju jer su to osnove po kojima se izrađuju delovi.

Iako su delovi izrađeni kako treba, kvarovi su neminovnost. Ako ste uočili bilo kakve nepravilnosti na flanšni možete nas pozvati

Zamena-flansne-bojlera21